Domáca ošetrovateľská starostlivosť
www.harris.sk

Zariadenie pre seniorov Hestia n.o., Dúbravka
www.hestia.sk

Vzdelávacie a poradenské centrum pre seniorov
www.senior.sk

Senior klub – komunitný portál pre seniorov
www.seniorklub.sk

Špecializovaná starostlivosť o pacientov s Alzheimerovou chorobou (Piešťany)
www.alzheimercentrum.sk

Denný stacionár pre seniorov
www.vincent.sk/?stacionar,37

Senior – geriatrické centrum, n.o. v Malackách
www.seniormalacky.sk

Máte 50 a viac rokov? Toto je pre Vás:
www.klub50.sk

Núdzové SOS tlačítko pre seniorov
https://www.smartjimi.sk/jimi-guard

Zdvíhacie zariadenia do bytov a sociálnych zariadení
www.spig.sk