Ošetrenie nechtov na nohách je určené odkázaným klientom, ktorí už nie sú schopní si urobiť ošetrenie nechtov na nohách sami. Ošetrenie nechtov vykonáva vyškolená pracovníčka. Službu poskytujeme v Bratislave, v mestských častiach: Staré mesto-centrum, Petržalka, Karlova ves, Dúbravka, Ružinov

Objednávanie a hradenie služieb:

Kontaktujte nás e-mailom, telefonicky, alebo cez formulár na tejto stránke.
Uveďte:

  • Meno a priezvisko klienta, jeho telefón a presnú adresu, vrátane poschodia a mena na zvončeku pri bráne
  • Ak klient nemá telefón, uveďte meno kontaktnej osoby (príbuzní, opatrovateľka a pod), jej telefón a emailovú adresu na zaslanie informácii

Pracovníčka s Vami telefonicky dohodne termín.

Ošetrenie nechtov na nohách nie je hradené zo sociálneho ani zdravotného poistenia, za služby platí klient. Cena je 26,50 € za jedno ošetrenie.

Opatrovateľka pomáha seniorovi vstať