NOVA podporuje iniciatívu Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie na zlepšenie systému financovania sociálnych služieb.

Hnutie NOVA plne podporuje iniciatívu poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečiť systémové a rovnocenné financovanie starostlivosti o odkázaných klientov bez ohľadu na to, či sú im sociálne služby poskytované u verejného alebo neverejného poskytovateľa, či sú poskytované pobytové, alebo ambulantné sociálne služby. Hlavnými požiadavkami iniciatívy Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie zo dňa 1. septembra 2015 je zabezpečiť systémové a rovnocenné financovanie sociálnych služieb a zaviesť povinné financovanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb. Systém poskytovania sociálnych služieb na Slovensku v súčasnosti padá na kolená. Nedostatočné financovanie, ponechané na ramenách regionálnych a miestnych samospráv, spôsobuje značné komplikácie v garantovaní rovnocenného poskytovania sociálnych služieb klientom u verejných a neverejných poskytovateľov.

Domáce opatrovateľské služby sú v existenčnom ohrození. Neverejné pobytové sociálne služby sa postupne preregistrovávajú na iné druhy služieb, ktoré sú financované štátom a nie samosprávou. „Väčšinu ošetrovateľských výkonov si v zariadeniach sociálnych služieb ľudia aj tak musia platiť sami i napriek tomu, že si celý život platili zdravotné poistenie, a teraz, keď títo ľudia od štátu potrebujú pomoc, ten im ukazuje dlhý nos,“ hovorí Tibor Hlavatý, expert hnutia NOVA na zdravotníctvo. Upozorňuje aj na neustále predlžovanie čakacích lehôt na prijatie klienta do zariadenia, čoho sa mnohí klienti žiaľ ani nedožijú. Dofinancovanie sociálnych služieb je čoraz viac na ramenách klientov, čo je vzhľadom na ich rodinný príjem veľmi často neúnosné.

Podľa slov Jany Žitňanskej, poslankyne Európskeho parlamentu (NOVA) je dnešný stav dôsledkom toho, že „tvorcovia zákona a súčasná vláda Roberta Fica napriek sľubom nevyriešili problém financovania sociálnych služieb“. Avizovaná novela zákona, o ktorej by mal parlament rokovať ešte tento rok, financovanie vraj ani riešiť nebude, a to i napriek tomu, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa ešte v roku 2014 podľa Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a SocioFóra zaviazalo, že „po audite verejnej správy predkladateľ urobí všetko preto, aby šiesta novela zákona o sociálnych službách nastavila systémové a rovnocenné financovanie starostlivosti o odkázaných klientov“.

Zo sľubov opäť zostali len slová. „Odkázaní klienti nemôžu na riešenie financovania čakať donekonečna,“ zdôraznila Anna Šmehilová, expertka hnutia NOVA na sociálnu oblasť, podľa ktorej sa „príspevok v odkázanosti musí stať obligatórnou dávkou, vyplácanou zo štátneho rozpočtu, a nemôže zostať v kompetencii samospráv“.

NOVA: Štát ukazuje odkázaným dlhý nos