Individuálne cvičenia zamerané na mobilitu a motoriku sú určené na aktivizáciu a mobilizáciu po ochoreniach, operáciách a úrazoch, prevenciu vzniku ochorení pohybového aparátu, a zmiernenie bolestí a obnovu pohyblivosti kĺbov a svalov. Služby poskytujeme  v MČ Petržalka, Ružinov, Staré mesto (centrum), Karlova ves, Dúbravka, Dolné Hony, Podunajské Biskupice.

Rámcový rozsah výkonov:

Rozsah služby sa stanovuje na prvej návšteve a výkony sú prispôsobené stavu klienta s cieľom udržať alebo nadobudnúť znova sebestačnosť a samostatnosť. Základom je posilňovanie svalstva a mobilizácia kĺbov.

Najčastejšie žiadané výkony:

  • nácvik a pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na posteľ,
  • nácvik a sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
  • nácvik a pomoc pri manipulácií s predmetmi,
  • nácvik premiestňovania predmetov dennej potreby.
  • v prípade potreby liečebnej rehabilitácie získate informácie na www.rehabilitaciadoma.sk
Rehabilitačný pracovník cvičí so seniorom doma.

Objednávanie a hradenie mobilizačných cvičení:

Kontaktujte nás e-mailom, telefonicky, alebo cez formulár na tejto stránke.
Uveďte meno a priezvisko pacienta, jeho vek, diagnózu, presnú adresu miesta, kde sa budú služby poskytovať, meno a priezvisko objednávateľa služieb s telefónnym číslom a emailovou adresou. Pošleme Vám pokyny k platbe.
Cena 290 €/ 10 návštev (štandardne 2x týždenne po dobu 5 týždňov).