Aktuálne o opatrovateľskej službe

(rozhovor s Doc. MUDr. B. Bušovou, podpredsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR). Zmenilo sa niečo v opatrovateľských službách k lepšiemu potom ako nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnych službách? Ostatná novela zákona o sociálnych službách zmenila financovanie pobytových sociálnych

NOVA: Štát ukazuje odkázaným dlhý nos

NOVA podporuje iniciatívu Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie na zlepšenie systému financovania sociálnych služieb. Hnutie NOVA plne podporuje iniciatívu poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečiť systémové a rovnocenné financovanie starostlivosti o