Aktuálne o opatrovateľskej službe

(rozhovor s Doc. MUDr. B. Bušovou, podpredsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR). Zmenilo sa niečo v opatrovateľských službách k lepšiemu potom ako nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnych službách? Ostatná novela zákona o sociálnych službách zmenila financovanie pobytových sociálnych