Individuálne cvičenia zamerané na
mobilitu a motoriku

Rehabilitačný pracovník cvičí so seniorom doma.

 

Individuálne cvičenia zamerané na mobilitu a motoriku sú určené na aktivizáciu a mobilizáciu po ochoreniach, operáciách a úrazoch, prevenciu vzniku ochorení pohybového aparátu, a zmiernenie bolestí a obnovu pohyblivosti kĺbov a svalov.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľka pomáha seniorovi vstať

 

Domáca opatrovateľská služba je určená na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti seniora viesť samostatný život.
Služby poskytujeme v Bratislave, v mestských častiach Karlova ves a Dúbravka.

Ošetrenie nechtov na nohách

Opatrovateľka pomáha seniorovi vstať

 

Ošetrenie nechtov na nohách je určené odkázaným klientom, ktorí už nie sú schopní si urobiť ošetrenie nechtov na nohách sami. Ošetrenie nechtov vykonáva vyškolená pracovníčka.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre prijímateľov