Prijímanie nových klientov sme v januári 2020 ukončili.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľka pomáha seniorovi vstať

 

Domáca opatrovateľská služba je určená na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti seniora viesť samostatný život.

Individuálne cvičenia zamerané na
mobilitu a motoriku

Rehabilitačný pracovník cvičí so seniorom doma.

 

Individuálne cvičenia zamerané na mobilitu a motoriku sú určené na aktivizáciu a mobilizáciu po ochoreniach, operáciách a úrazoch, prevenciu vzniku ochorení pohybového aparátu, a zmiernenie bolestí a obnovu pohyblivosti kĺbov a svalov.</a >

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre prijímateľov