Momentálne poskytujeme iba Mobilizačné cvičenia, do Opatrovateľskej služby neprijímame žiadnych nových klientov. 

Prosím, vždy uveďte adresu v Bratislave, kde sa majú služby poskytovať.

Dbajte na správnosť Vašej e-mailovej adresy.

Vaše meno*
Prosím uveďte Vaše meno (objednávateľa služieb)

Vaša e-mailová adresa*
Uveďte e-mailovú adresu, na ktorej Vás môžeme kontaktovať. Prosím skontrolujte správnosť adresy.

Adresa poskytovania služieb*
Uveďte adresu, na ktorej sa majú poskytovať domáce služby. Bez tejto informácie Vám nebudeme vedieť poskytnúť relevantné informácie.

Správa
Prosím uveďte: aké služby žiadate, stav pacienta.

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné pre odoslanie formulára.